Anura en Lepidosauria nieuwe werkgroep ±Salamanders incl.

Forum voor salamander gerelateerde onderwerpen.
Gebruikersavatar
Eco-physiologist
Paleosuchus
Berichten: 288
Lid geworden op: ma 29 jun 2009, 22:36
Antispam: Nee
Locatie: Elburg,Nederland

Anura en Lepidosauria nieuwe werkgroep ±Salamanders incl.

Ongelezen bericht door Eco-physiologist » ma 14 dec 2015, 08:17

Anura en Lepidosauria werkgroep een (nieuwe?) werkgroep ,Anura en Lepido(sauria') voor de oud gedienden onder ons bekend met Lacerta en of de Europese Slangenvereniging en de Salamandervereniging hebben in de 90ér jaren wel van Anura en Sauria Europa gehoord . De werkgroep toenmalig bestaande uit Lacerta doelgroepen is toen binnen de vereniging ontstaan onder ik meen de voorganger Siebren Kupurus . (Deze vriendelijke vent is trouwens onlangs overleden (ongeval) op akelig jonge leeftijd )
Anura en Lepidosauria heb ik eerst via de Rana werkgroep voort willen zetten en heeft vanaf 2003 tot 2008 ongeveer geleefd in de omgeving van Zwolle waar we destijds steeds samenkwamen in het Ecodrome, het vml veldblaadje Rana publiceerde ik zelf vanaf die tijd omdat de vml Werkgroep Rana kwam te vervallen en weinig actieve leden zich meldden .
img986430861.jpeg
Na deze periode met t uiteindelijk compleet verdwijnen van een aantal Lacerta doelgroepen, was ik van plan deze Anura en Lepidosauria onder te brengen onder de Knnv Veldbiologie ,de Knnv onderneemt vrij veel inventarisaties en veldstudies en had al een groep VAR;die amfibieen en reptielen op de kaart zette in de desbetreffende werkregio voor ravon,de natuurdatabase en Eis en de Vlinderstichting onder meer .
Na 2009 dat te hebben aangegeven is een overleg gestart eerst vanuit Zwolle toen Epe en Harderwijk ,de Epense club bestaande uit 150 man ,waar toch maar een paar geinteresseerd en actief keken naar reptielen en amfibieen wilden meedoen en ik had nog een aantal man van buiten af weten aan te trekken 2 man van Staatsbosbeheer, een student van Helicon;Larenstein een een student Dierkunde uit Kampen . Later zelfs een hoge Officier van Defensie die ik van vroeger ken ,deze man had trouwens een ongelovige collectie Landkevers, (Coleoptera,) meer dan 11.000 exemplaren, deze zijn aan Naturalis geschonken .)


Na wat overleg en gespreken met de toenmalige voorzitter en mede bestuursleden werd het een goed idee bevonden om de koudbloedigen weer flink onder de aandacht te brengen ,ook de oude vergaarbak weer eens open te trekken om de toenmalige inventarisaties vanaf de 80 jaren weer te actualiseren . Harry van Diepen, Gert Prins samen met Peter Pfaff hebben destijds de herpeto-groep getrokken en diverse regionale en interregionale veldexcursies en inventarisaties georganiseerd . Tot in de Achterhoek en West-Duitsland aan toe werden vrijwel alle soorten herpetofauna belicht en getracht de kmhokken te actualiseren en de soorten op de kaart te zetten ,soms lukte dat redelijk maar vaak ook bleven veel soorten nog onbekend of bleef de situatie onduidelijk . De soorten waarvoor dat duidelijk geld zijn heden ten dage nog steeds uiterst zeldzaam of dreigen zelfs te verdwijnen uit de regio .(!)
De knoflookpad is een van de zeldzaamste soorten amfibieën van het land en zelfs van de gehele Noordwest-Europese districtregio . De soort is op verschillende gebieden vanaf de 80 en 90 jaren stelselmatig gemeld in een groot areaal van het werkgebied van de Noordoostelijke Veluwe .
De Kamsalamander, onze zeldzaamste salamander in het rivierengebied met een vergelijkbare biotoopvoorkeur als de knoflookpad ,is wellicht ook kritisch als we kijken naar de abudantie van deze soort in de afgelopen decennia in de regio . Slechts op een 2/tal locaties hebben we met zekerheid de soort bijna bij elke inventarisatie kunnen vaststellen . In het Noorden bij Wezep-Hattem bevind zich een locatie in een grote Leemkuil, en dan in Tongeren eveneens in een forse leemkuil. Andere onduidelijke voorkomen zijn bekend van landgoed Vollenhof en van de omgeving landgoed Molecaten waar deze en misschien zelfs de knoflookpad zich nog zouden kunnen ophouden …
img986430888.jpeg

Kleine watersalamander gevonden in waterwingebied de Dellen waar ik reeds 6 jaar monitoring uitvoer,deze soort is erg variabel en daarom altijd interessant om mee te nemen als indicatieve soort, omdat deze veel gevonden word is er ook makkelijker ene trend van te volgen in loop der tijd .

De Kamsalamander (Triturus cristatus) is een soort die typisch de continentale en sub-atlantische zone bevolkt ,in het zuiden en oosten word deze langzaam vervangen met de overige soorten uit de triturus cristatus groep . Onlangs werd nog een nieuwe soort beschreven in de Zuid-Balkanregio de Triturus ivanbureschi ,de Nederlandse naam is nog onbekend .
De Italiaanse Kamsalamander (Triturus carnifex) een goed gedijende zuidelijke exoot uit de subalpine regionen van Zuid-Duitsland,Oostenrijk, Noord-Italië heeft de Noord-Veluwe een groeiend areaal weten te bemachtigen . Ondanks dat eerder werd gedacht dat het om kleine aantallen ging is sinds 2005 een breed onderzoek opgestart dat nu geleid heeft tot genetische en dna-nucleare analyses om te bepalen in hoeverre de T.carnifex met de wel inheemse T.cristatus hybridiseerd . Dit geval word als een matig ernstige vorm van genetische vervuiling gezien aangezien de toch al kwetsbare populaties van de Noordelijke Kamsalamander nu extra bedreigd worden in hun unieke genetische code en populatiestatus .De Alpenwatersalamander,(Lissotriton alpestris) voor onze zuiderlingen een gewoon gezicht denk ik aangezien ik in Brabant nabij Oisterwijk, Uden en Oosterhout onder meer vele tientallen zonder enige moeite kon vinden tijdens veldinventarisaties . Op de Veluwe heerst de mening dat de Midden en Zuidelijk gelegen populaties nog inheems kunnen zijn ,de Noordelijker gevonden groepen in Drenthe,Overijssel en Groningen zijn echter allemaal uitgezette populaties .
De op de Noord-Veluwe gelegen populaties zijn uiterst schaars en komen tot rond de regio Elspeet tot ten zuiden van Vierhouten grofweg voor ,in deze contreien word deze subcontinentale gematigde soort dan ook beschouwd als een zeldzame soort .

De activiteiten rond Anura en Lepidosauria zijn onder mijn inzet geopperd en hebben dit jaar voor rond de 20 man aan veldwerkzaamheden gezorgd en enkele tientallen excursies en ruim 175 velddagen totaal in beslag genomen .
Enige druk erop is ontstaan door de niet altijd meewerkende boswachters die de belangen van inventarisatie onderzoeken niet begrijpen. Een situatie in het veld kan dan omslaan in een minder florisant geheel . Meestal zit het wel snor en verkregen we toestemming ook zonder beheerders of terreineigenaar officieel te informeren , met enkele veldpapieren op zak van enkele grote terreinen waaronder gemeente grond en grote waterbeheerders en andere natuur-landgoederen hebbben we afgelopen jaren een fors deel van de Noordwest,Noordoost en Noord-Midden Veluwe kunnen bestrijken en op t gebied van reptielen en amfibieen een enorme slag weten te slaan .
Meer specifieke informatie ,velddata en grafieken van de resultaten waarvan enkele gebieden al wat van gepubliceerd is komen later aan bod .
Anura en Lepidosauria staat op het punt om een stichting te worden en daarvoor zijn drukke ontwikkelingen .
Publicaties rond bijzondere waarnemingen en diverse beschermende activiteiten en het in kaart brengen van knelpunten van amfibieen wat voorheen de Knnv deed zijn dit jaar en in 2014 uiterst intensief in kaart gebracht .

De regio´s die de Knnv met name deed vanuit de afdelingen Zwolle, Epe-Heerde ,Noordwest-Veluwe en delen van Apeldoorn zijn allemaal door A & L bemonsterd in bepaalde intensieve mate . Grofweg van Balkbrug tot Ermelo ,van Emst tot aan Brummen en Rheden op de Posbank . Bijna de gehele Veluwe is inmiddels onderwerp geweest van een aantal grote kenners op het gebied waarvan de natuurautoriteiten ,natuurplaza en ravon-monitoring nog lang over zullen spreken .

A & L inventariseert niet alleen herpetofauna maar onder t mom van complete veldinventarisaties en onder het op t zelfde adres gezeten Anomocoela (ecologisch veldwerk) werd intensief gemonitord naar alle relevante en goed bekende soortgroepen zoals dagvlinders ,Libellen,haften, sprinkhanen en krekels,landkevers en waterkevers en zoetwatervissen . Overige groepen die ook aandacht kregen zijn grondzoogdieren als muridae ,arvicolidae en de insectivora (Eulipotyphla) en weide en bosvogelgroepen . Vanuit ecologisch oogpunt worden ook vegetatiesamenstelling,biotooptypen en bijzondere grasachtigen,varens,composieten,bladmossen of korstmossen zo mogelijk mee genomen .

img954517872.jpeg
Meer over dit onderwerp volgt , meer specifieke informatie rond Anomocoela ook waar een eerste regionale veldatlas van Amfibieen afgelopen jaar is opgemaakt .
Voorlopige pagina´s met veel informatie is te vinden op
www.kikkerwacht.blogspot.nl ,www.6extinctspecies.blogspot.nl en
www.slangennederland.blogspot.nl
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
De mensheid,maakt meer kapot dan je lief is .Wanneer gaan we doen aan mens- ipv natuurbeheer?

Gebruikersavatar
Eco-physiologist
Paleosuchus
Berichten: 288
Lid geworden op: ma 29 jun 2009, 22:36
Antispam: Nee
Locatie: Elburg,Nederland

Re: Anura en Lepidosauria nieuwe werkgroep ±Salamanders inc

Ongelezen bericht door Eco-physiologist » ma 14 dec 2015, 08:29

Anura & Lepidosauria ,een nieuwe werkgroep valt momenteel tussen de natuur-studieverenigingen in als een soort losse bron van informatie en veldkenners op t gebied van herpetofauna en diverse relevante ongewervelden groepen . De Knnv inmiddels heeft niet de onderbouwing in zijn statuten staan, wel echter heb ik vrijwel alle data en veldrapporten vanaf 1980 tot 2012 in handen gekregen ,dikke mappen vol met geografische kaarten van waarnemingen, enkele bijzonder artikelen en beheersadviezen wat het geheel een zeer boeiende basis gaf .
Ravon als herpeto expertise bureau toont meer en meer belangstelling en zal ik wellicht bekijken wat de opties zijn om het geheel onder Ravon werkgroepen,Padden-actiegroepen, te laten vallen met ondersteuning en veldmaterialen vandien Amfibieen en reptielen monitoring en specifieke soortonderzoeken voeren we nu sinds 2000 intensief uit .

Momenteel heb ik t geheel als rechtsvorm staan onder Anomocoela natuurtoetsing ,(ecologisch bedrijf) en bekijken we met de belangrijkste partners de optie om een stichting ervan te bakken .

A & L heeft met de voorgaande inventarisaties van voorheen al zon 30.000 records in stock ,waarvan t gros op de Noord-en Centrale Veluwe, en West-Overijssel , ook in Flevoland zijn we actief .

** Speciale onderzoeken zijn gestart in 2011 in Zuid-Wallonie,onder meer bij Muno waar we een met een team meermaals enkele dagen vertoefd hebben, meer hierover later , kijk voor de achtergrond van dit geheel op

www.euroherpetos.wordpress.com
De mensheid,maakt meer kapot dan je lief is .Wanneer gaan we doen aan mens- ipv natuurbeheer?

Gebruikersavatar
Eco-physiologist
Paleosuchus
Berichten: 288
Lid geworden op: ma 29 jun 2009, 22:36
Antispam: Nee
Locatie: Elburg,Nederland

Re: Anura en Lepidosauria nieuwe werkgroep ±Salamanders inc

Ongelezen bericht door Eco-physiologist » ma 14 dec 2015, 08:43

Anura & Lepidosauria werkgroep, staat momenteel op facebook als zodanig als actieve groep met exclusieve informatie ,kijk daarvoor bij Marc Abuys en meld je aan als contact, de groep is geheim en niet toegankelijk voor niet gekenden .

Voor dit jaar en 2014 en 2013 met name na de start van drukke activiteiten met vrijwilligers waarvan enkelen van bijzonder veel belang en ontwikkeling zijn geweest ,door mede hun grote inzet konden veel velddagen,fauna informatie bestanden, GIS geolocaties en diverse digitale vormgeving en rapportages kunnen worden verwerkt .

Mijn dank aan ;
Richard Abuys,Lex Plasmans, Monique Elbers,Sjoerd van Bemmel,Jeffrey van Geffen,Henk Geertjes ,Janet Stam-de Moed,Andre de Moed,Gert Prins,Tycho Muijen,Mark Broos,Betty Nsp ,Chris v Oosten ,Scouting Gustaaf Adolf groep,Knnv Epe-Heerde ,stichting WIEL ,gemeente Elburg,gemeente Epe,waterwingebieden Vitens beheer,div. Geldersch Landschap,Flevo landschap,div. Landgoederen en landgoedeigenaren .
De mensheid,maakt meer kapot dan je lief is .Wanneer gaan we doen aan mens- ipv natuurbeheer?

Plaats reactie