Over Kikkers en padden op de Veluwe en omstreken

Forum voor fauna en flora gerelateerde artikels.
Gebruikersavatar
Eco-physiologist
Paleosuchus
Berichten: 288
Lid geworden op: ma 29 jun 2009, 22:36
Antispam: Nee
Locatie: Elburg,Nederland

Over Kikkers en padden op de Veluwe en omstreken

Ongelezen bericht door Eco-physiologist » zo 02 apr 2017, 15:44

IMG_9090.JPG


Kikkers en padden en trends op de Veluwe , Amfibieen op Drift .
Enige tijd geleden plaatste ik wat over de Amfibieen en bepaalde reptielen van de Veluwe vanwege veldwerk dat afgelopen decennia gedaan is , oom van mij waren daar al in 1953 mee gestart op de Noordwest-Veluwe vanuit Oost-Indonesie waren ze toen al dergelijke gewend . Er werd besloten om gegevens te verzamelen van amfibieen en reptielen . Het was de geboorte van een grote onderdeel herpetofaunistische werkgroepen waaraan hun aan de bakermat van Lacerta werkgroepen Noord,Zwolle,Limburg en de HGD stonden . De eerste Herpetofauna Atlas ism met KnnV kwam reeds in 1964 uit en was de eerste die geheel Nederland besloeg .
In dit boekje stonden de soorten per gemeente terrein gekarteerd. Later in 1986 kwam de eveneens door Lacerta en Knnv uitgegeven nu veel completere ecologische Atlas uit . Hierin stonden per soort standaardgegevens van ecologie, verspreiding ,trends en populatie gegevens . Ondanks dat deze Atlas nu ruim 30 jaar geleden uitkwam is het nog bruikbaar voor verspreidingsonderzoek en om oude locatie terug te vinden die er vaak uitermate duidelijk in zijn vermeld .
De Hokken per soort zijn hier in de Amersfoortcoordinaten op een 5x5 km hok(Loft) vermeld .Vaak in de teksten zijn vrijwel alle hokken en leefgebieden verder expliciet beschreven .

IMG_0193.JPGAmfibieen van de Veluwe een deels neerwaartse trend .

Onze amfibieen hebben nogal wat te verduren gehad de afgelopen jaren , diverse ontwikkelingen landschappelijk en ecologisch en klimatologisch hebben zowel negatief en soms positieve effecten op populaties . Veelal zien we dezelfde problemen bij Reptielen waar versnippering en verdroging vaak als probleem word gezien van de achteruitgang van populaties of complete leefgebieden worden niet altijd juist beheerd .
Onderzoeken door Sovon en NIOO-KWAW lieten in de kustduinregio en delen van Zeeland en Achterhoek al zien dat er nogal veel dioxinen in de grond voorkomen en dat een verhoogde Stikstofafzetting door neerdalen ook zorgt voor een negatieve zuurstofverhouding in wateroppervlakten naast dat er veranderingen zijn in Ph-waarden ,waardoor ook bepaalde vegetatie sneller groeit en poelen sneller dichtgroeien en of verlanden icm met de extremere temperaturen en een geringere neerslag . Op de Veluwe een grotendeels N2000 gebied en onder de EHS (Ecologische Hoofdstructuur ) vallende natuurzone van zo' n 1100 km 2 zijn wat ons betreft nog maar weinig maatregelen genomen om amfibieen te beschermen dmv amfibieentunnels en of speciale voorzieningen om overrijden te voorkomen en of beperken . In de gemeente Nunspeet en Epe-Heerde waar we regelmatig actief zijn worden wel gegevens opgepikt uit meldingen die door ons gedaan zijn van dode amfibieen op diverse inventarisatie gebieden . In vergelijking hoe er in Roermond,Venlo en omgeving Balkbrug en Staphorst voorzieningen zijn getroffen, vind ik dat de Veluwse gemeenten daar een voorbeeld aan moeten nemen , daar liggen er tientallen kilometers gietranden en speciale netwandjes om padden,kikkers en salamanders te beschermen tegen wegverkeer . Naast predatie tijdens de trek is overreden worden nog steeds de grootste doodsoorzaak van de enkele massaal overstekende amfibieen als gewone pad, kleine watersalamander, bruine kikker en de Alpenwatersalamander .
Voor t eerst vroeg dit jaar zagen we ook een redelijk aantal heikikkers oversteken (Elspeet omg,) deze waren ook op weg naar de voortplantingspoelen en vaak zijn er ook vaak dieren die de opgewarmde tegels en wegdelen gebruiken om op te warmen na de schemering na een zonnige dag .

De Paddentrek in de regio Noord-Veluwe
IMG_2794.JPG


IMG_2096.JPG


Onlangs is de Paddentrek begonnen ergens begin Maart kwam dat al goed op gang en zal nog enkele weken duren ,nu er een vroege droge periode is aangebroken zien we dat dieren niet altijd de poelen bereiken en dat er hier en daar minder individuen plaatsnemen . Door de drogere omstandigheden constateren we minder amfibieen die op pad gaan en ook deelnemen voorlopig .
Langs de gebieden waar we zeer frequent veldbezoeken doen zijn een redelijk fors aantal dode padden en enkele kikkers gevonden , enkele dieren zijn voor onderzoek verzonden naar t DWHC te Utrecht . De meeste individuen kunnen echter aan predatie worden gelinkt ,bunzings en of kleine marters of ratten staan erom bekend naast enkele vogels als Reigers,en of Ooievaars . Rest ons dan de dieren te verzamelen die onder verdachte omstandigheden zijn omgekomen ,enkele waren nog compleet onbeschadigd en vragen we ons af of er een van de gevaarlijke pathogenen Chytrid,Ranavirus of Bs, hiervoor verantwoordelijk kan zijn .

In de gemeente Elburg, Oldebroek, Hattem en Epe zijn we op tientallen punten actief met inventarisaties op diverse landgoedjes en waterwingebieden naast enkele aangesloten terreinen van het Landschap . We zien dat de kennis van deze dieren per gebied sterk verschilt en dat de meeste beheerders ook niet goed op de hoogte zijn . In deze gemeenten komen nog steeds behoorlijke aantallen bruine kikker, groene kikkercomplex en gewone pad voor, een enkele poel van ong. 500 m2 kunnen we enkele duizenden kikkers, en evenveel salamanders in vinden, daar zijn ook diverse velddagen met jeugd van toepassing ,naast deze kijken we uit in de Noordregio van Oldebroek en Wezep tot de kleine gemeente de Zande, in de Noordelijke Ijsselvallei of er nog waarnemingen van Kamsalamander en of Heikikker nog voorkomt , in de meeste gebieden komt nog de Hazelworm voor en overal de bruine kikker en kleine watersalamander .
In de gemeenten op de Noordoost-Veluwe en t Ijsseldal hebben we specifiek aandacht voor de Rode lijstsoorten die er nog stilzwijgend en zeldzaam tot uiterst zeldzaam voorkomen , dit zijn de Kamsalamander,de Rugstreeppad en de uiterst kwetsbare Knoflookpad .

Van de gebieden in de Midregio , Apeldoorn,Uddel en Kootwijk weten we dat er redelijk meer stabiliteit bestaat en de aantallen nagenoeg gelijk blijven , de Heikikker is een explosief broedende soort die afhankelijk is van hoogveen en veentjes in de nattere delen van de grote heidegebieden en natte schraallanden op de hoge zandgronden . Deze heeft wel degelijk last van verdrogende omstandigheden en versnippering ,deze soort zul je ook niet tegenkomen in tuin,park en semi/natuurlijke landschappen . ze blijven net als adder en veel andere typische hoogveensoorten altijd binnen dit biotooptype vooral actief .

De Rugstreeppad daarentegen kan in een legio van biotooppyten voorkomen, in het rivierdal, beekdal, zandlandschappen en of tuin,park en plantsoenen, zoals de dieren die op de Kazernes worden gezien in gemaakte stenen vijvers en veedrinkputten . De Rugstreeppad is een typisch dynamische soort en word relatief vaak gevonden op en nabij spoorwegdijkjes met sloten ,bouwplaatsen met wateroppervlakten ,nieuwe vijvers, poelen en vennen binnen en buiten de natuurgebieden . De soort heeft een voorkeur voor weinig begroeide voedselarme kleinschalige wateren die snel opwarmen . De Kamsalamander en Knoflookpad bewonen meer eutofe voedselrijke wateren met een grotere oppervlakten en kunnen ook in zure vennen voorkomen in veengebieden en vooral in leemafzettingen in het rivierengebied . (Meer volgt )
IMG_9153.JPG

Heikikker.jpg


Regio Veluwe Zuid

Onlangs hebben we wat nieuwe terreinen kunnen bezoeken in de Zuidregio nabij Ede en Wekerom , voor defensie,RVo werden vlinder,reptielen en sprinkhaaninventarisaties uitgevoerd waarbij we een goede kijke krijgen ook op voorkomende amfibieen . De Zuid-Veluwe kampt met behoorlijke droogte en geregeld vielen daardoor gebieden met kleine wateroppervlakten droog of zakte t waterpeil tot zeer lage niveaus . In de omgeving Kootwijk, Stroe ,en Deelen komen nog grote populaties van de Heikikker en Rugstreeppad voor , op de Ginkelse heide en Edese heide eveneens maar waren de Heikikkers het afgelopen jaar slecht te vinden . Rugstreeppadden zijn wel gevonden naast ook diverse eiafzetplaatsen, en waarvan typisch voor deze pionierssoort op een regenplas op de lager gelegen delen van een zandpad .
Expliciete bescherming is dan tijdelijk nodig van dergelijk ,zodat paarden, mensen met fietsen en ook militaire activiteit met voertuigen dan deze tijdelijke poelen niet berijden . In overleg met in dit geval Defensie beheer is dat te overleggen ,in gevallen van gemeenten is dat niet altijd gemakkelijk ,dat verschilt per terrein en regio .

Zoals bekend is de Boomkikker al decennia verdwenen van de Veluwe , er bestonden populaties ten oosten van Apeldoorn ,Twello en nabij Tongeren,en Heerde en ook nabij Putten zijn er meldingen voor de 80ér jaren, door landschappelijke veranderingen en infrastructuur, opkomst van de landbouw en diverse recreatie/intensieve activitei icm niet toegepast beheer waar het verdwijnen van typische gradientrijke struweelzomen als zeer belangrijk worden geacht voor de boomkikker en het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen hebben ertoe geleid dat de Boomkikker van de Veluwe als soort verdween . Nochtans komt deze soort in de Achterhoek steeds vaker voor en groeit de populatie al tot westelijk van Lochem en Zuidelijk van Diepenveen en Goor ,wellicht dat dieren spoedig de oversteek aan de Westzijde van de Ijssel binnen afzienbare tijd kunnen wagen .
Enkele meldingen nabij Uddel,en Heerde doen vermoeden dat er nog Boomkikkers voorkomen echter betreft dit veelal uitgezette exemplaren of larven uit Frankrijk meegenomen door camping en landgoedeigenaren . Op deze wijze heeft de vroedmeesterpad en de Geelbuikvuurpad ook de Noord-Veluwe bereikt , naast deze word ook af en de Vuursalamander gemeld ,waarvan ten minste een exemplaar verdacht veel leek op de ondersoort S.s. Galilaica die in de Noord-Pyreneeen met name voorkomt .

Regelmatig worden er diverse exoten gemeld in de regio en ook vooral zijn vissen er de oorzaak van de er extra grote dreiging bestaat voor de ontwikkeling van soorten als de Kamsalamander, het lukraak deponeren van cichliden, guppies, zonnebaars of Karperachtigen zoals Windes kan voor grote problemen zorgen, zeker in vijvers,vennen en poelen waar de vissen vrij spel hebben de amfibieen juist afhankelijk zijn van locale omstandigdeden. Zowel een voedselconcurrentie positie ontstaat en een directe predatie op jongen en larven ...

websites:

Anura & Lepidosauria werkgroep,
www.kikkerwacht.blogspot.nl

www.euroherpetos.wordpress.com
www.padden.nu
www.nederlandsesoorten.nl
www.amphibians.org

www.dutchponds.org/Portals/3/PDF/Folder ... ibieen.pdf
www.landschapoverijssel.nl/downloads/knoflookpad.pdf

IMG_9107.JPG


IMG_0124.JPG
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
De mensheid,maakt meer kapot dan je lief is .Wanneer gaan we doen aan mens- ipv natuurbeheer?

Eduard
Paleosuchus
Berichten: 2041
Lid geworden op: ma 20 dec 2010, 11:50
Antispam: Nee
Locatie: Limburg

Re: Over Kikkers en padden op de Veluwe en omstreken

Ongelezen bericht door Eduard » di 04 apr 2017, 12:53

Mooi verslag, ben blij dat er nog mensen rondlopen die dit werk er voor over hebben :G , hier in Zuid Limburg is het ernstig aan het worden qua kennis en zeker natuur beheer! Door bezuinigingen worden steeds vaker werken uitgegeven zoals bermmaaien en het maaien "IN" natuurgebieden door goedkope markt aanbieders en zo heel veel vernietigt wordt door onkunde :( heb al vaak in de kreukels gelegen met gemeentes, boswachters [staatsbosbeheer] en kleinschalige natuurinstanties zoals het Limburgse landschap en het I.K.L. deze werken allen naast elkaar door dat schiet niet op en werkt overmatige stres in de hand.

Ik heb afgelopen week ook al veel dieren mogen spotten zoals de De levendbarende hagedis (Zootoca vivipara] Hazelworm (Anguis fragilis) , bruine kikker en de bufo bufo, daar knapt een mens van op ;)

Eduard.

Gebruikersavatar
Eco-physiologist
Paleosuchus
Berichten: 288
Lid geworden op: ma 29 jun 2009, 22:36
Antispam: Nee
Locatie: Elburg,Nederland

Re: Over Kikkers en padden op de Veluwe en omstreken

Ongelezen bericht door Eco-physiologist » di 04 apr 2017, 13:32

Goedendag Viva-cura mensen ,

Onlangs had ik regelmatig berichten en artikelen geplaatst vooral tot ergens in 2014 meen ik nu ben ik al een jaar of wat actief naast reptielen en amfibieen in de hobby/kweek als veld ecologisch werker en natuurbeschermer op de Veluwe en omstreken .

We houden regelmatig excursies en presentaties van alle soorten herpetofauna van de Lage Landen en enkele soorten in de West-Europese regio . Voor mensen die hier in geinteresseerd zijn kunnen een mail sturen voor meer informatie rond projecten en of om bij te willen dragen aan soortinformatie of een excursie of kamp willen bezoeken .

reageer gerust op de topics en ik spreek jullie vanzelf.


gegroet , Marc
De mensheid,maakt meer kapot dan je lief is .Wanneer gaan we doen aan mens- ipv natuurbeheer?

Gebruikersavatar
Eco-physiologist
Paleosuchus
Berichten: 288
Lid geworden op: ma 29 jun 2009, 22:36
Antispam: Nee
Locatie: Elburg,Nederland

Re: Over Kikkers en padden op de Veluwe en omstreken

Ongelezen bericht door Eco-physiologist » di 04 apr 2017, 13:43

Eduard schreef::G , hier in Zuid Limburg is het ernstig aan het worden qua kennis en zeker natuur beheer! Door bezuinigingen worden steeds vaker werken uitgegeven zoals bermmaaien en het maaien "IN" natuurgebieden door goedkope markt aanbieders en zo heel veel vernietigt wordt door onkunde :( heb al vaak in de kreukels gelegen met gemeentes, boswachters [staatsbosbeheer] en kleinschalige natuurinstanties zoals het Limburgse landschap en het I.K.L. deze werken allen naast elkaar door dat schiet niet op en werkt overmatige stres in de hand.

Ik heb afgelopen week ook al veel dieren mogen spotten zoals de De levendbarende hagedis (Zootoca vivipara] Hazelworm (Anguis fragilis) , bruine kikker en de bufo bufo, daar knapt een mens van op ;)

Eduard.

hee Eduard, ja ik weet niet exact wat er nu aan de hand is , ik heb vergelijkbaar problemen met beheerders, (prive landgoederen,en soms gemeenten) die ten eerste gewoon slecht luisteren en dan gaan tegenwerken, vooral een enkel geval op een groot landgoed ,mrr ik heb vroeger samen voor IKL en Staatsbos een aantal jaren geinventariseerd naar de Hazelmuis Eikelmuis ,en dat ging wel goed en waren er een hele regio Zoomstruweel randen en holle wegen speciaal aangewezen voor de uitbreiding van het HAzelmuisnetwerk, waar ook de Levendbarende hagedis, vroedmeesterpad en diverse sprinkhanen, en vlinders etc van profiteren uiteraard. is t zo slecht daar nu ook , ik meende dat Zuid-Limburg juist een van de best beschermde natuurregio's was, en in elk geval de best onderzochte regio ter wereld,..

aan de hand van beschermde soortdiversiteit daar van amfibieen,vlinders,de zoogdieren en bepaalde libellen zou je denken dat t wel goed geregeld is dat natuurbeheer en onderhouds van graslanden, zomen en struweelranden poelen en beekoeverzones maar ik begrijp uit jou verhaal dat dat niet zo is ...
De mensheid,maakt meer kapot dan je lief is .Wanneer gaan we doen aan mens- ipv natuurbeheer?

Eduard
Paleosuchus
Berichten: 2041
Lid geworden op: ma 20 dec 2010, 11:50
Antispam: Nee
Locatie: Limburg

Re: Over Kikkers en padden op de Veluwe en omstreken

Ongelezen bericht door Eduard » di 04 apr 2017, 20:37

Het I.K.L. is nog de beste onder deze, ze houden qua Amphibien vooral bezig met kleinschalige projecten binnen grotere natuurgebieden met in hoofdzaak het aanleggen en onderhouden van poelen waar de geelbuikvuurpad (Bombina variegata) en vuursalamander voorop staan.

Plaats reactie